Den svenska tråden

Walkingant
Corporal
Posts: 39
Joined: Sat 13 Oct 2012 15:47
Contact:

Re: Den svenska tråden

Postby Walkingant » Mon 14 Jan 2013 20:46

Om kravet var att vinna runda 4 så är jag oxå med:)

User avatar
Dimonay
Lieutenant
Posts: 1366
Joined: Sun 11 Mar 2012 19:59
Contact:

Re: Den svenska tråden

Postby Dimonay » Tue 15 Jan 2013 18:20

Walkingant wrote:Om kravet var att vinna runda 4 så är jag oxå med:)

Det var det, välkommen i klubben

Walkingant
Corporal
Posts: 39
Joined: Sat 13 Oct 2012 15:47
Contact:

Re: Den svenska tråden

Postby Walkingant » Wed 16 Jan 2013 17:11

tack tack, tyvärr åkte jag ut i 5:e, någon som klarat sig vidare?

User avatar
TheFluff
Lieutenant
Posts: 1483
Joined: Mon 13 Aug 2012 03:07
Location: Stockholm, Sweden
Contact:

Re: Den svenska tråden

Postby TheFluff » Sun 20 Jan 2013 21:44

Hittade ett bra exempel på ett extremt långt ord häromdagen: artillerilokaliseringsradarbandvagn, använt om en bv 208 med ARTHUR.

Läste även en intressant artikel från 2001 i FOI:s tidning Framsyn häromdagen. Den handlade om vilka enorma mängder material som under årtiondenas lopp lagrades upp i försvarets förråd.

Hälften bort!
Försvarsmakten är ingen försäljningsorganisation och inte heller någon skrotfirma. Och nu står man inför den gigantiska uppgiften att tömma invasionsförsvarets förråd. Åke Jansson, brigadgeneral och chef för krigsorganisationens underhåll, ska se till att detta jättelika företag är avklarat med utgången av 2004.

Av Jan-Ivar Askelin

På sitt skrivbord har Åke Jansson några små glaskuber. Varje kub har två små skålar, den ena lite större än det andra. Denna lilla glasbit är en av kanske hundra miljoner artiklar av kanske 40000 olika sorter som finns i lagret. Åke Jansson undrar om jag kan gissa vad det är.

- Jo, detta skulle fälttandläkarna ha för att ha amalgam i när de lagade tänder. Den lilla skålen för små hål och den stora för stora hål, säger han.

Åke Jansson säger att han nästan blir rörd när han tittat i förråden och sett hur tidigare generationer med en närmast ofattbar möda försökt att tänka på allt om det värsta skulle hända - att det tredje världskriget bröt ut och att Sverige anfölls.

Gevär från Stockholm till Göteborg
Om det hade blivit allmän mobilisering skulle 800000 man inom tre dygn dragit ut i skogarna på ett gigantiskt scoutläger. Alla skulle ha ett tält att sova i, alla skulle ha en uniform och ett vapen och annan personlig utrustning. Om det hade varit vinter skulle all materiel ha målats vit. 800000 man skulle hålla värme på natten med vedeldade tältkaminer. Hur många yxor och sågar behövdes för detta?

Den som bara var en i ledet i denna jättearmé såg bara sin egen lilla värld som kanske var plutonens eller kompaniets. Få eller ens någon har kunnat föreställa sig hur stor den totala massan var. Inte förrän nu, när hälften av Försvarsmaktens materiel ska avvecklas.

- Det är omöjligt att ge några exakta siffror på detta, säger Åke Jansson. Vi brukar säga, bara för att få en uppfattning, att om man lastade det som ska avvecklas på långtradare skulle det gå åt 14000. Om varje långtradare är i snitt 20 meter lång så blir det en kolonn på 28 mil. Skulle man lägga ut alla handeldvapen som ska avvecklas i en enda lång rad, varför man nu skulle göra det, så blir det en rad som går från Stockholm till Göteborg.

Folkligt förankrade terrängbilar
Försvaret betalar i snitt cirka 500 kronor per kvadratmeter om året i lagringskostnad. Fortfarande kan det finnas kvar en och annan lada i skogen, men annars rör det sig mest om plåtförråd och bergrum. Att lagerhålla den materiel som ska avvecklas kostar med drift och personal kostar cirka 200 miljoner årligen.

- Det är därför det är bråttom, säger Åke Jansson. Och vi har knappt ens börjat. Nästa år kommer avvecklingstakten att vara tio gånger högre.

Ändå har det hunnit storma åtskilligt. Vad gäller försvarets avveckling så finns det uppenbarligen en folklig förankring - inte minst från terrängfordonsintresserade. Såväl ÖB som försvarsministern har av medborgarna brevledes fått veta att det nu är dags för skifte till nya makthavare som har större förståelse för att det stora förrådet ska återbördas till dess rättmätiga ägare - det svenska folket.

Det är regeringen som bestämmer ramarna för avvecklingen och sedan ska försvaret efter bästa förmåga genomföra en uppgift som man inte är gjord för.

En halv miljon jeepdunkar
- Vi är ju vana att stegvis fylla på och avveckla - inte att göra oss av med häften på några år, säger Åke Jansson och ger några exempel på vad som finns på den långa datalista med prylar som fyller en hel kartong.

Varje sak upptar en rad på listan. Trots vad som ibland sägs så är det inte många grejer på ett spett. Det är en okomplicerad järnbit som lätt kan smältas ned. Spettet har ett nummer. Det har också en stridsvagn 103, den svenska S-vagnen. Till detta nummer hör allt som hör till stridsvagnen. Alla reparationssatser och reservdelar. Det är 14000 nummer till och Åke Jansson håller upp tre pärmar med tillbehör till stridsvagnen.

På en rad står kretskort till robotbåt, tre stycken. På en annan rad står drivmedelsdunk, 20 liter - 500000.

- Det säger sig självt att antalet rader på listan inte är ett mått på våra bekymmer, säger Åke Jansson. Jeepdunkarna belyser flera av de problem vi ställs inför. Hur stor plats tar en halv miljon jeepdunkar? Det skulle kosta stora belopp att behålla i lager. Det finns en efterfrågan hos folk. En jeepdunk är ju bra att ha. Men vad skulle priset vara? Vi ska ju inte sälja i vinstsyfte.

Grön avveckling
- Försvarsmakten är ingen butik. Priset som man kan ta för de första dunkarna blir ju inte detsamma som för den sista dunken. Vad skulle hända med den svenska jeepdunksmarknaden om vi släppte ut en halv miljon? Den skulle förstöras för lång tid framåt. Och så finns det en säkerhetsaspekt, säger Åke Jansson. Efter 1991 har de dunkar som säljs en säkerhetssprint. Våra dunkar saknar denna sprint. Dunkarna skulle inte vara olagliga, men olämpliga. Ska försvaret bidra till att sänka säkerheten i samhället?

Miljöaspekten spelar en stor roll i avvecklingen. Och det är här man kommit i konflikt med allmänheten, i varje fall den del av den som tidigare gjort affärer med kronan med t ex gamla bilar.

Terrängbil 903 blev på 1960-talet Valpen med en stor del av svenska folket. Denna volvojeep drevs av den tidens tekniska under B 18-motorn som idag klassas som en smutsig motor. Det finns, eller fanns, tusentals Valpar i förråden. Vad skulle ha hänt om man släppt ut dem i samhället? De skulle ha smutsat ner miljön, använts till terrängkörning som är förbjuden i lag. Försvaret kör på dispens.

Bilarna skulle med tiden ha blivit vrak på lagårdsbackar och gärden och läckt farliga kemikalier. Samma sak gäller för den gamla bandvagnen, 202:an, som man varken får köra med i terräng eller på väg.

Minne över gammal miljösyn
Mycket av det som står i förråd är ett minne över en föråldrad miljösyn. Det som gick an för 30 och 40 år sedan går inte idag. När man nu gräver sig bakåt i tiden i förråden så ser man i alla fall att det gått framåt med miljötänkandet.

- Försvaret vill ju står för någon sorts ordning och reda och vi satsar nu mycket på miljömedvetande. Försvaret har ett miljöförflutet som kanske inte är det bästa. Vad skulle det ge för bild till svenska folket om man överallt såg gamla kronfordon stå och rosta i naturen, säger Åke Jansson. Därför blir det plåtflis av både Valpar och gamla bandvagnar.

Nyare bandvagnar, 206:an, kommer dock att finnas kvar. Många skänks till Räddningsverket och Svenska kraftnät. Till statliga myndigheter får nämligen försvaret skänka materiel, men inte till kommuner och landsting. Det är bara regeringen som får ge bort statlig egendom.

Kunden missnöjd. Klaga hos ÖB?
Skulle Försvarsmakten ikläda sig rollen som krämare blir det problem. En säljare har ett ansvar för sin produkt och konsumenten kan ställa krav. Vad ska en missnöjd kund göra? Kräva köpet tillbaka, eller ett tillgodokvitto? Det är dessutom en dålig marknad för militärt överskottsmateriel. Det är ju inte bara Sverige som avvecklar. Att sälja ett kvalificerat vapensystem görs inte i en handvändning. Har man kontaktnät och till och med en intresserad kund tar det cirka fem år. Ska man börja från början tar det tio år. Att handla med krigsmateriel är inte okomplicerat och många av försvaret till synes civila produkter är klassade som krigsmateriel. En civil bandvagn behöver inte kunna vada, men en militär måste kunna det osv.

Miljoner stridsvagnsminor
Ett stort företag är att göra sig av med vapen och ammunition. Här handlar det om säkerhet, sekretess och - enorma volymer.

Åke Jansson säger att han själv aldrig kunde föreställa sig att det fanns så många stridsvagnsminor i lager. Det var säkert en gång en högt klassad militär hemlighet och det exakta antalet kan inte Åke Jansson säga ens idag, men han säger att det inte handlar om tusentals utan miljoner. Varje mina innehåller en ansenlig mängd högexplosivt sprängämne som ska återanvändas civilt. Denna stora minorder gick till Tyskland, till Vingåkerverkens stora besvikelse. Ledstjärnan är att skattebetalarna ska få mest destruktion för pengarna.

- Men det kommer fler chanser. Än finns det mycket kvar i förråden, säger Åke Jansson.

Det finns flera hundra tusen kpistar. Varje vapen har ett unikt nummer som sitter på själva lådan och på slutstycket. Varje vapen ska prickas av när det tas ur förrådet. Transporten sker under bevakning och så ska varje kpist strykas från listan när den tippas över kanten i smältgrytan. Då först anses den vara förstörd.

Mycket ur förråden har skänkts som humanitärt bistånd. 5 000 tjugomannatält gick till Turkiet efter den stora jordbävningen. FN och en del länder i Afrika har fått moderna och kompletta fältsjukhus.

I år börjar det på allvar
Säkerhetspolitiken har styrt en annan ström. De baltiska länderna har fått kompletta infanteri- och luftvärnsbataljoner.

- Den stora avvecklingen börjar först i år, säger Åke Jansson. Hittills har vi bara gjort oss av med det som stod i vägen så att vi skulle komma in i förråden. Det handlar om kanske 6 000 olika förråd. Nu töms förråden och materielen förs till stora platser. Vi samlar nu t ex på Bråvalla nedlagda flygflottilj dit materielen förs med båt, bilar, tåg och flyg. Sedan får enskilda företag eller konsortier bjuda på hela klabbet. Man får alltså inte gå och plocka ut det man vill ha. På en del saker står det att materielen ska förstöras och då får företagen skriva på ett avtal att man tar ansvar för att detta sker enligt konstens alla regler. Resten får man försöka att sälja.


Enligt andra källor lär det i förråden ha funnits:
- 680 000 sjukbårar
- 2 miljoner spett
- 1,2 miljoner handeldvapen
- 75 000 motorfordon av olika typer

Jag vet att det är fruktansvärt nördigt, men jag är helt fascinerad av invasionsförsvaret. Jag vet inte om något annat land utom Sovjetunionen lagt (proportionellt sett) så otroligt mycket möda på att förbereda sig för ett krig som aldrig kom.

Som en parantes har jag just gått igenom svenska arméns organisations- och utrustningslistor för kampanjen i W:AB med MadMat. Jag ska inte "spoila" så mycket, men om ni tycker NATO:s luftvärn är svagt i W:EE så kommer ni definitivt inte gilla det svenska i W:AB... ni har tur att Eugen är villiga att trixa lite med verkligheten och att det svenska flygvapnet var såpass stort som det var.

Bandvagn 206 kommer förresten inte finnas med, spelmotorn stödjer inte midjestyrda fordon. Ingen UDES XX-20 heller, alltså. :(

User avatar
Dimonay
Lieutenant
Posts: 1366
Joined: Sun 11 Mar 2012 19:59
Contact:

Re: Den svenska tråden

Postby Dimonay » Sun 20 Jan 2013 22:27

TheFluff wrote:Som en parantes har jag just gått igenom svenska arméns organisations- och utrustningslistor för kampanjen i W:AB med MadMat. Jag ska inte "spoila" så mycket, men om ni tycker NATO:s luftvärn är svagt i W:EE så kommer ni definitivt inte gilla det svenska i W:AB... ni har tur att Eugen är villiga att trixa lite med verkligheten och att det svenska flygvapnet var såpass stort som det var.

Bandvagn 206 kommer förresten inte finnas med, spelmotorn stödjer inte midjestyrda fordon. Ingen UDES XX-20 heller, alltså. :(


:cry: Jag hade hoppats att Sverige skulle ha en väldigt bra flygvapen i ALB, jag tror att vi hade det i verkligheten
Hade vi något bra AA :?:

User avatar
TheFluff
Lieutenant
Posts: 1483
Joined: Mon 13 Aug 2012 03:07
Location: Stockholm, Sweden
Contact:

Re: Den svenska tråden

Postby TheFluff » Sun 20 Jan 2013 22:35

Dimonay wrote:
TheFluff wrote:Som en parantes har jag just gått igenom svenska arméns organisations- och utrustningslistor för kampanjen i W:AB med MadMat. Jag ska inte "spoila" så mycket, men om ni tycker NATO:s luftvärn är svagt i W:EE så kommer ni definitivt inte gilla det svenska i W:AB... ni har tur att Eugen är villiga att trixa lite med verkligheten och att det svenska flygvapnet var såpass stort som det var.

Bandvagn 206 kommer förresten inte finnas med, spelmotorn stödjer inte midjestyrda fordon. Ingen UDES XX-20 heller, alltså. :(


:cry: Jag hade hoppats att Sverige skulle ha en väldigt bra flygvapen i ALB, jag tror att vi hade det i verkligheten
Hade vi något bra AA :?:

Jo det är ju det som är grejen, flygvapnet kommer vara rätt bra men luftvärnet är uruselt. Det är i princip begränsat till infanterigrupper med robot 70, ett par dussin lvrbv 701 (robot 70 på ett uråldrigt infanterikanonvagnschassi som gör max 40km/tim) och ett par enstaka helt optiskt riktade 40mm Boforskanoner på nåt gammalt experimentchassi från andra världskriget.

Det var inte så mycket bättre i verkligheten heller, hela doktrinen gick ut på att flygvapnet skulle vara tillräckligt skydd.

User avatar
Dimonay
Lieutenant
Posts: 1366
Joined: Sun 11 Mar 2012 19:59
Contact:

Re: Den svenska tråden

Postby Dimonay » Mon 21 Jan 2013 11:00

TheFluff wrote:Jo det är ju det som är grejen, flygvapnet kommer vara rätt bra men luftvärnet är uruselt. Det är i princip begränsat till infanterigrupper med robot 70, ett par dussin lvrbv 701 (robot 70 på ett uråldrigt infanterikanonvagnschassi som gör max 40km/tim) och ett par enstaka helt optiskt riktade 40mm Boforskanoner på nåt gammalt experimentchassi från andra världskriget.

Det var inte så mycket bättre i verkligheten heller, hela doktrinen gick ut på att flygvapnet skulle vara tillräckligt skydd.


Då är det ok. Jag hade förväntat mig från första början att det skulle vara en av Sveriges största svagheter.

Sveriges styrkor
Flygvapnet
ROF (Stridsvagn 103)

Sveriges svagheter
immobilitet (värre än britterna :shock: )
AA

Finns säkert andra styrkor/svagheter som jag inte kan komma på just nu :)

zervostyrd
Lieutenant
Posts: 1245
Joined: Sun 18 Mar 2012 21:12
Location: Probably North
Contact:

Re: Den svenska tråden

Postby zervostyrd » Tue 22 Jan 2013 15:05

Spoiler : :
TheFluff wrote:Jo det är ju det som är grejen, flygvapnet kommer vara rätt bra men luftvärnet är uruselt. Det är i princip begränsat till infanterigrupper med robot 70, ett par dussin lvrbv 701 (robot 70 på ett uråldrigt infanterikanonvagnschassi som gör max 40km/tim) och ett par enstaka helt optiskt riktade 40mm Boforskanoner på nåt gammalt experimentchassi från andra världskriget.

Det var inte så mycket bättre i verkligheten heller, hela doktrinen gick ut på att flygvapnet skulle vara tillräckligt skydd.


Problemet med AA:n är väl också som sådan att det missil försvar som fanns utöver robot 70, var väll immobilt så att säga. Hawk och IHawk.

Ingen VEAK? då vi verkligen propagerat för den?

Att 206:an utgår från ALB är sjukt tråkigt då den satt och sätter stor prägel på svenska försvaret.

Jag vet inte om något annat land utom Sovjetunionen lagt (proportionellt sett) så otroligt mycket möda på att förbereda sig för ett krig som aldrig kom.


Mjo och om man tror Ikalugin så hade det inte kommit heller... Fast har man nu intagit Norge och Danmark finns det nog ganska stor anledning att antingen installera en marionett regering eller fortsätta på samma stuk och invadera...

Hade Iof också väntat mig dåligt luftvärn. Men jag vet inte om jag håller inte helt med Dimonay på att sverige skulle vara immobila. Det är väl i princip Bkan 1 och Centurion som är söliga. 40 km/h är nog ganska typiskt för larvfotade luftvärn :)

User avatar
TheFluff
Lieutenant
Posts: 1483
Joined: Mon 13 Aug 2012 03:07
Location: Stockholm, Sweden
Contact:

Re: Den svenska tråden

Postby TheFluff » Tue 22 Jan 2013 16:10

Den mest upphottade versionen av Centurion (104:an) är faktiskt inte jättelångsam heller, man kan skrämma upp den i typ 50km/h, vilket är samma hastighet som Leopard 1. Strv 103B gör också 50km/h och 103C 55km/h. Ikv 91 och pbv 302 drar båda iväg i 65km/h vilket inte är så illa alls för bandfordon. Vi har dock ingen snabb hjulburen APC, Sisun är ju inte med pga. infördes för sent och KP-bilen är varken snabb eller särskilt bepansrad. Vi har inte heller några snabba pvrobot-plattformar, pvrbv 551 "hasande hämnaren" gör skäl för sitt namn och några terrängbilar utrustade med pvrobot får vi nog inte (bara sådana med pvpj 1110). Vad gäller VEAK:en så är mina läppar förseglade (host).

Vi får se hur 103:an blir, men bkan 1 lär ju vara rätt bra och jaktviggen var historiskt sett ett jävligt bra jaktflygplan när den infördes 1980 och var ännu vassare 1985 när den fick jaktlänk också. Pbv 302 har ju 20mm automatkanon och lär därför automatiskt vara utsatt för mycket klagomål om spammande från den lede ryssens sida. ;) Rb 56 lär också vara bra, rb 70 vete sjutton hur den blir. Attackviggen är väl lite si och så, den flyger väl nog så bra men beväpningsalternativen är rätt dåliga för markanfall eftersom den främst var avsedd att användas för att sänka en invasionsflotta, inte bomba invasionen efter att den kommit iland. Det infördes en del intressanta alternativ efter 1990 (främst bombkapsel 90) men de får vi ju inte se i spelet.

zervostyrd
Lieutenant
Posts: 1245
Joined: Sun 18 Mar 2012 21:12
Location: Probably North
Contact:

Re: Den svenska tråden

Postby zervostyrd » Tue 22 Jan 2013 18:42

viewtopic.php?f=91&t=16005&start=64

Så det är inte otänkbart med Pasis ;)

Jag måste säga att jag är lite orolig över bkan 1. 28km/h är inte imponerande även om den utklassar alla pjäser i ROF.
Rb56 8-) Trodde inte vi skulle få se den faktiskt. Ska förresten KP-bilen vara med? National skam den saken. :lol:

Om inte annat så hoppas jag Viggen/Draken kommer och räddar dagen i alla fall :)

Return to “International”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest